Želsvos vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Žaltytis“ susibūrė 2005 metų rudenį. Kadangi Želsvos kaimo prieglobstyje tyvuliuoja Žaltyčio ežeras – kolektyvas buvo pavadintas jo vardu.

Kolektyvo „Žaltytis“ vyresniojo amžiaus šokėjai – puikus pavyzdys jauniasniajai kartai. Toje pačioje Želsvos pagrindinės mokyklos salėje vyksta repeticijos ir vaikams. Rengiami bendri koncertai, statomi šokiai, kuriuose šoka kelios kartos. Visa tai skatina ir ugdo mūsų mažuosius imtis atsakomybės už kultūrinio palikimo išsaugojimą, siekiant ugdyti plataus akiračio, įvairiapusiškai išsilavinusią asmenybę, gebančią save realizuoti kultūrinėje veikloje. Šiuo metu mūsų suaugusiųjų šokėjų grupėje yra 8 poros, 7 iš jų  – šeimos.

Šokėjų amžius yra nuo 19 iki 50 metų. Čia laukiami visi, nes mes čia renkamės aktyviai ir  turiningai praleisti laisvalaikį – mylintys šokį ir dovanojantys jį kitiems.

2017 m. kolektyvas atstovavo Marijampolės savivaldybę Lenkijoje Piotrkov Tribunalski mieste susigiminiavusių miestų festivalyje.

Yra sakoma, jog gražus, geras pavyzdys užkrečia ir pastūmėja dideliems mažųjų darbams

Vadovė Asta Volungevičienė

Tel. 8 687 06955