Želsvos vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Žaltytis“

Liaudiškų šokių grupė ,,Žaltytis“ susibūrė 2004 m. Kadangi Želsvos kaimo prieglobstyje tyvuliuoja Žaltyčio ežeras – kolektyvas buvo pavadintas jo vardu. Kolektyvo nariai, vaikai ir vyresnieji šokėjai, savo laisvalaikį leidžia mokyklos salėje, o paruoštą koncertinę programą pristato žiūrovams Marijampolės savivaldybėje ir už jos ribų. Šokėjų amžius nuo 8-52 metų, todėl čia laukiami visi, norintys aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį – mylintys šokį ir dovanojantys jį kitiems.Tikimasi, jog koncertinė veikla taps intensyvesnė, o šokėjų gretos didės.

Vadovė Asta Volungevičienė

El. p. asta.volungev@gmail.com

Tel. nr. +370 687 06955