Dailės galerija

2008 gegužės 31 d. santuokų iškilmių salėje įsteigta Marijampolės dailės galerija. Galerijoje eksponuojami tik iš Sūduvos kilusių iškiliausių menininkų kūriniai.  Šioje galerijoje lankytojai visada ras žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos ir pasklidusių po
visą pasaulį, kūrybą, prisimins jų jubiliejines sukaktis, gyvenimo ir kūrybos kelią. Ekspozicija atnaujinama kasmet gegužės mėnesio pabaigoje, švenčiant Miesto dienas. Parodai jubiliatų kūriniai surenkami iš autorių (jų artimųjų), iš kultūros centre sukauptų fondų. Skolina
kolekcijas Lietuvos nacionalinis dailės bei Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejai.