Marijampolės kultūros centras – moderni įstaiga, atsižvelgianti į laikmečio ir poreikių kaitą, puoselėjanti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurianti menines programas, organizuojanti profesionalaus meno sklaidą, edukacines ir pramogines veiklas.

Mūsų misija organizuoti ir inicijuoti svarbius ir kokybiškus Marijampolės savivaldybės festivalius ir renginius, ypatingą dėmesį skiriant kultūrinių tradicijų puoselėjimui ir kokybiško mėgėjų ir profesionalaus meno vartojimui bei
sklaidai. Didelį dėmesį skirti bendruomenės narių meninių poreikių tenkinimui ir ugdymui.

Pagrin­di­nis kultūros cen­tro ir jo skyrių uždavinys puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną bei plėtoti švietėjišką – edukacinę ir pramoginę veiklą.