Aistė Bakaitė
Pavaduotoja kultūrai ir bendriesiems reikalams

Kęstutis Petraška
Pavaduotojas ūkio reikalams