Aistė Bakaitė – Stanaitienė
Direktorė

Kęstutis Petraška
Pavaduotojas ūkio reikalams