Marijampolės kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis