Marijampolės kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybė skaičius Vidutinis darbo užmokestis Eur/mėn.
Direktorius 1 1226
Direktoriaus pavaduotojas 2 1032
Vyr.buhalteris/vyresn.buhalteris 2 828
Kvalifikuoti darbuotojai 4,5 538
Specialistai 61,75 610
Darbininkai 16.75 400