Darbo tarybos rinkimų komisijos I posėdžio protokolas

Darbo tarybos rinkimų komisijos II posėdžio protokolas

Įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo už vidiniu kanalu gautos informacijos administravimą

Įsakymas dėl vidinio informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo

Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro sąlygų aprašas 

Marijampolės kultūros centro darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Marijampolės kultūros centro nuostatai

Marijampolės kultūros centre eksploatuojamų tarnybinių  automobilių išlaikomų iš Marijampolės savivaldybės biudžeto sąrašas