Igliaukos skyrius

Marijampolės sav., Igliaukos sen.,

Igliaukos k., Vytauto g. 4

Tel. 8 651 84 114

Kultūrinės veiklos koordinatorius – Dovydas Stralkus

Igliaukos jaunimo tautinių šokių grupių „Tryptukas“ kolektyvų vadovė – Magdalena Venskūnienė tel. 8 687 92 835