Sasnavos skyriaus Puskelnių kaimo mėgėjų teatras „Kuparas“ įsikūrė 2017 metais. Pirmoji premjera – pristatyta komedija- „Pasaka be galo arba pašėlęs gyvenimo tango“, pagal K. Binkio vieno veiksmo komediją „Kai atsarga daro gėdą“. Pastatyti edukaciniai vaidinimai vaikams – „Dangus griūva“ ir „Kiškio ir ežio lenktynės“. Teatro kryptis – suaugusiųjų ir vaikų lėlių teatras.

Vadovė Birutė Labutytė

El.p. birute.puskelniai@gmail.com

Tel. nr. +370 685 02869