Igliaukos vokalinis – instrumentinis ansamblis Ygla“

Ansamblis susikūrė aktyvių moterų iniciatyva 2019 m. rudenį. Kolektyve yra 11 narių. 2020 m. kolektyvas tapo vokaliniu – instrumentiniu ansambliu. Kolektyvo vizija yra neblėstanti meilė dainai, muzikai ir poezijai. Kolektyvo nariai nestokoja energijos bei idėjų mylėti dainą, skleisti gėrį. ,,Yglos“ repertuaras labai įvairus ir neapsiriboja vienu stiliumi. Skamba jautrios, melodingos dainos, atliekami lietuvių kompozitorių kūriniai, liaudies dainos, romansai, populiarūs šlageriai.Kolektyvas džiugina Igliaukos klausytojus įvairių švenčių metu, dalyvauja kaimyninių kultūros skyrių organizuojamuose renginiuose.

Vadovas Romas Aleksandravičius

El. p. romasaster@gmail.com

Tel. nr. +370 615 18493