Mišrus choras „Šešupė“

Choro veikla prasidėjo 1970 m. tuometės maisto pramonės automatų gamykloje ir turi prasmingą kultūrinę istoriją. Choras rengia įvairius muzikos koncertus, organizuoja kultūrines išvykas po Lietuva ir kitas šalis, dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose.Choras kviečia prisijungti naujus narius, kurie valdo balsą, jaučia ritmą ir nebijo naujų iššūkių.

Vadovas Valdas Mačiulskas

El. p. vald.maciu@gmail.com

Tel. nr. +370 613 99570