Darbo tarybos rinkimų komisijos I posėdžio protokolas

Darbo tarybos rinkimų komisijos II posėdžio protokolas

Įsakymas dėl atsakingo asmens paskyrimo už vidiniu kanalu gautos informacijos administravimą

Įsakymas dėl vidinio informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo