Visi meno mėgėjų kolektyvai aktyvūs dainų švenčių, respublikinių bei tarptautinių festivalių dalyviai. Puikiai gebantys paruošti ir atlikti įvairiausias menines programas.
KVIESKITE IR ĮSITIKINKITE !

juosta32


Vaikų popchoras „Kotita“


Vaikų ir jaunimo choras „Vyturėlis“


Šokių grupė „Arabeskas“


Pučiamųjų instrumentų orkestras


Mišrus choras „Šešupė“


Kamerinis ansamblis „Cantare“


Tremtinių choras „Godos“


Kamerinis choras „Suvalkija“


Vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“


Tautinės dainos ansamblis „Lietuvninkas“


Pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas „Sidabra“


Vyresniųjų tautinių šokių grupė „Jotvingis“


Česlovo Sasnausko kamerinis choras


Liaudies menininkų klubas „Mūza“

 
Apeiginio dainavimo ansamblis „Dijūta“ 

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žolynukai“

Vokalinis ansamblis „Savito“