Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Jotvingis“ susibūrė 2003 metais Marijampolėje. Turi subūręs dvylika šokėjų porų. Šokių grupės vadovė – mieste gerai žinoma ir ne vieną šokėjų kartą išugdžiusi choreografė Alina Kvietkauskienė. Šokių grupės programoje darniai persipina lietuvių liaudies šokiai ir dabartinių choreografų kūriniai. „Jotvingis“ yra tradicinio tautinių šokių festivalio „Jotvingis“ organizatorius.
Šokių grupė nuo pat pirmų savo gyvavimo metų aktyviai įsijungė į respublikinę šokių kolektyvų konkursinę veiklą. „Jotvingis“ dalyvavo respublikiniame konkursiniame sambūryje „Iš aplinkui“, respublikiniuose konkursuose „Klumpakojis“ ir „Pora už poros“, tarptautiniame folkloro konkurse – festivalyje „Saulės žiedas“, tarptautiniame festivalyje „Polesės vasara su folkloru“ Wlodawoje (Lenkija). Taip pat koncertavo Latvijoje ir Italijoje. 2014 m. apdovanotas ,,Aukso paukšte’’ nominacijoje geriausias savivaldybės centro kolektyvas ir vadovas

Vadovė Alina Kvietkauskienė

Tel. 8 678 29571