Projektas „Kultūra visiems ir kultūra visur“

Projektų metu kalbama apie solidarumą, pagarbą žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, lygybę ir teisingumą. Įgyvendindami šį projektą iškėlėme pagrindinį tikslą – per kultūrines ir menines veiklas (šokis, teatras, molis, fotografija) pasiekti negalių, sunkumų turinčius bendruomenės narius, jaunimą bei prisidėti prie vietos bendruomenės augimo, tolerancijos,pagarbos vienas kitam kūrimo. Projekto veiklomis norima parodyti, jog kultūra ir kultūrinės veiklos gali būti bet kur, įvairiose aplinkose, tarp skirtingų žmonių.

Projektą finansuoja Europos solidarumo korpusas