Pranešimai apie korupciją

Pranešk apie korupciją

Skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie tai, kam ir kokiu būdu galima pateikti pranešimus apie galimą korupciją, taip pat nurodomi šiuos pranešimus nagrinėjantys darbuotojai, jų kontaktiniai duomenys, pranešimų nagrinėjimo tvarka;