Siekiant ugdyti jaunosios kartos ir bendruomenės domėjimąsi etnine kultūra,
paversti ją, šiuolaikiškesne patrauklesne bei skatindami kultūros ir meno įvairovę,
Marijampolės kultūros centras organizavo modernaus folkloro projektą „Margai skamba“ .
Šiuo projektu norima prisidėti prie keleto problemų sprendimų: kultūrinės
atskirties mažinimo, jaunosios kartos įtraukimo ir edukavimo, etnokultūros
aktualizavimo per šiuolaikinę prizmę.

Projekto aktualumas apima: socialinės-kultūrinės atskirties mažinimą Lietuvos pietvakarių regione, jaunimo aktyvumo, įtraukimo didinimą, folkloro aktualizavimą,
bendradarbiavimo skatinimą tarp įstaigų.

Projekto organizatorius – Marijampolės kultūros centras

Projektą iš dalies finansuoja – Lietuvos kultūros taryba,

Marijampolės savivaldybė

Projekto rėmėjas – Mantinga

Projekto partneriai – Marijampolės meno mokykla