Liudvinavo mėgėjų teatras „Žalias sodas“ gyvuoja nuo 2008 metų.  Susikūrė jis – rašytojo K. Borutos gimtinėje gyvenančių, žmonių dėka – vietos bendruomenė panoro pastatyti spektaklį  pagal savo kraštiečio garsųjį kūrinį „Baltaragio malūnas“ ir susirinko daugiau kaip  20 žmonių.

Iki šiol „Žalias sodas“ ištikimai puoselėja savojo krašto tradicijas ir vertybes.  Kolektyvo pavadinime slypi gili ir sakrali prasmė. ŽALIAS SODAS – tai vieta, „… Kur po motulės langu žydi obelys ir kvepia žolynai, kur  tėvulis su bitelėm šneka, kur vaikai su paukščiais čiulba… Jame kiekvienas gali rasti sielai atgaivą, pasisemti stiprybės, pajusti gražią būties prasmę“. Visa „Žalio sodo“ kūryba ir veikla persmelkta nuoširdžiu noru žadinti žmonėse dorumą, sielos taurumą ir  siekį gyventi darnoje su visu supančiu pasauliu. Ši pasaulėjauta vienija didelį būrį įvairaus amžiaus Liudvinavo krašto žmonių. Gal būt todėl nuo pat susikūrimo  iki dabar kolektyvas gražiai sugyvena kaip viena didelė šeima (jauniausiam – 5, vyriausiam – 85 metai).

„Žalias sodas“ –  visų vietinių renginių ir  švenčių išpildytojas. Ypač stropiai ir pagarbiai ruošiamasi visoms kalendorinėms šventėms. Kiekviena jų – tarsi išbaigtas, „išnešiotas“ spektaklis. Turtingiausios savo prasme ir išpildymu – Jorė (ant Liudvinavo piliakalnio), Rasos, Adventas, su dideliu įkvėpimu rengiamasi ir linksmosioms Užgavėnėms, vaikų Velykėlėms…

Kolektyvas nuolat kviečiamas pasirodyti tokiose garbingose Lietuvos vietose, kaip  J. Basanavičiaus gimtinė Ožkabaliuose, J. Jablonskio tėviškė Rygiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse.Kiekvienais metais teatras dalyvauja įvairiuose Lietuvos mėgėjų teatro festivaliuose, apžiūrose ir yra pelnęs daug gražių įvertinimų bei apdovanojimų.   

Vadovė Vita Gvazdaitienė

Tel. 8 614 62713