Marijampolės kultūros centras (Biudžetinė įstaiga, Vilkaviškio g. 2, Marijampolė, el.p. kcmarijampole@gmail.com (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190496013) skelbia konkursą Marijampolės kultūros centro direktoriaus pavaduotojo kultūrai ir bendriesiems reikalams.

Marijampolės kultūros centro direktoriaus pavaduotojo  kultūrai ir bendriesiems reikalams pareigybė yra reikalinga kuruoti ir kontroliuoti  Marijampolės kultūros centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą.

1.Specialūs reikalavimai pretendentams:

1.1.turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos  ar jam prilygintoje srityje;

1.3. gerai mokėti valstybinę kalbą;

1.4. mokėti anglų kalbą C1 (gerai) lygiu;

1.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.6. turėti įgūdžių strateginio planavimo srityje;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer);

1.8. mokėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles;

1.9.mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.10. išmanyti darbo teisės klausimus;

1.11.būti susipažinus su Kultūros centrų įstatymu, Valstybės ir savivaldybės kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo nuostatais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, LR dainų švenčių įstatymu bei kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais teisės aktais ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

1.12. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus;

1.13.žinoti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, būti komunikabilus, iniciatyvus, kūrybingas, pareigingas.

2.Pretendentas privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);

2.2. užpildytą pretendento anketą (2 priedas);

2.3. gyvenimo aprašymą;

2.4.asmens tapatybę, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3.Konkurso būdas:

3.1.Testas raštu, testui spręsti skiriama viena akademinė valanda.

4.Dokumentų pateikimas:

4.1.Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotąja siunta. Jeigu dokumentai siunčiami registruotąja siunta, asmens tapatybės, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams (specialiesiems) reikalavimams, numatytiems 1.1 p. ir 1.4 p. turi būti patvirtinti notaro.

4.2.Dokumentai priimami 14 (keturiolika) dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant  konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis: antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį nuo 11.00 val. iki 20.00 val. Pietų pertrauka 15.00 val.-16.00 val. Marijampolės kultūros centro raštinėje, 219 kab.

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Marijampolės kultūros centro administratorė Jūratė Mikalauskienė, darbo dienomis: antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį nuo 11.00 val. iki 20.00 val. Pietų pertrauka 15.00 val.-16.00 val., tel. 8 (343) 74600, mob. tel. +37065543860.

 

PRIDEDAMA:

1.Prašymas dėl leidimo dalyvauti konkurse.

2.Pretendento anketa.