Korupcijos prevencija

Kviečiame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas Specialiųjų tyrimų tarnybai (raštu) adresu: A. Jakšto g. 6, LT 01105 Vilnius.Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis). Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba svetainėje www.stt.lt.

Už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakinga Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė. Informuoti galima: raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, Teisės skyriaus vedėjai, Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, el.paštu ilona.zilinskiene@marijampole.lt, žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1,  415, 417 kab.

Už korupcijos prevenciją Marijampolės kultūros centre atsakinga personalo specialistė Jurgita Medelienė. Informuoti galima: el.paštu pranesk@marijampoleskc.lt, žodžiu kreipiantis adresu Vilkaviškio g. 2, 312 kab.

 

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSAKYMASĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TVIRTINIMOMARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2024 METŲ PROGRAMAĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO PREVENCIJOS 2021-2024 PROGRAMOS PATVIRTINIMOĮSAKYMAS DĖL MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMU NR.V-31 „DĖLMARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO" MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024 METŲ PROGRAMOS PRIEDO 3 PUNKTO PAKEITIMODĖL MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D.ISAKYMO NR. V-31 ,,DĖL MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO PREVENCIJOS 2O2I-2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMOMARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS