Marijampolės kultūros centras įgyvendina projektą „Marijampolės kultūros centro infrastruktūros modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0004

Projekto tikslas – modernizuojant ir kuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią infrastruktūrą, padidinti Marijampolės kultūros centro paslaugų prieinamumą, kokybę ir asortimentą. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“.

Projektu sprendžiama problema – Kultūros centro paslaugų infrastruktūra neužtikrina visuomenės poreikių dėl kultūros paslaugų asortimento, kokybės bei prieinamumo. Projekte numatytomis priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas Marijampolės savivaldybės gyventojams ir svečiams susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, jaunųjų menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti gyventojų etninę savimonę. Projektu siekiama didinti kultūros įstaigų ir organizacijų veiklos efektyvumą, formuoti palankias sąlygas bendruomenei dalyvauti kultūros veikloje. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno plėtotei, kultūros renginių įvairovei, užtikrinti bendruomenės poreikius atitinkančią kultūros įstaigų veiklą. Sudaryti sąlygas bendruomenės kultūrinei saviraiškai, skatinti ir remti individualias, nevyriausybinių organizacijų, neformalių grupių meno ir kultūros kūrybos iniciatyvas.

Projekto metu planuojama įrengti du keltuvus neįgaliesiems; įrengti lauko informacinį terminalą; įrengti Didžiosios salės įgarsinimo akustinę sistemą; įrengti Didžiosios salės techninę įrangą, padengti Mažosios salės atitvaras akustinėmis medžiagomis; įrengti garso įrašų studiją.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019-05-24. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021-01-31.

Projekto išlaidų suma 451 927,20 EUR.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo