Marijampolės kultūros centro orkestro artisto pareigos

Pareiginė alga pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais) nuo 5.5 iki 11.6 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2.Turėti darbo patirties, grojant pučiamųjų orkestre klarnetu.  

3.Išmanyti bendravimo psichologiją.

4.Mokėti valdyti, rinkti, kaupti, sisteminti informaciją.

Pagrindinės orkestro artisto pareigybės funkcijos

:1.Atlieka meno vadovo paskirtas muzikines-kūrybines užduotis.

2.Dalyvauja repeticijose, koncertinėje veikloje.

3.Dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose.

4.Vykdo kitas meno vadovo pavestas funkcijas, susijusias su nenuolatinio pobūdžio pavedimais.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampoės kultūros centrui (Vilkaviškio g.2, Marijampolė, 219 kab.) arba elektroniniu paštu info@marijampoleskc.lt  iki 2023 m. gegužės 25 d. įskaitytinai:

1.Prašymą dalyvauti atrankoje.

2.Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3.Gyvenimo aprašymą.

4.Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Reikalavimus atitinkantys pretendentai apie atrankos datą ir laiką bus informuoti asmeniškai el.paštu.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktai duomenys išsamesniai informacijai tel. (8 343) 94 600, el. p. info@marijampoleskc.lt  darbo dienomis 8 – 17 val. (pietų pertrauka 12–13 val.).