Choras savo veiklą pradėjo 1961 metais. Per savo ilgus gyvenimo metus choras dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse ir konkursuose.

Choro studiją lankantys mokiniai pasižymi kūrybiškumu, iniciatyvumu, siekiu tobulinti savo asmenines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas.

Išaugę ,,Vyturėliai“ yra žinomi ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje. ,,Vyturėlio“ balsas skamba vis plačiau. Kas susidraugavo su muzika, nesiskirs su ja visą gyvenimą.

2015 m. dalyvavo V tarptautiniame A. Bruknerio chorų konkurse Linzo mieste (Austrija) ir pelnė sidabro diplomą.
2017 m. suorganizuotas I- asis regioninis kasmetinis chorų festivalis ,,Sidabrinis muzikos lietus“.
2018 m. dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan Tos…“. Kolektyvui
suteikta I – oji kategorija už pasiektus mėgėjų meno kolektyvo rezultatus, stabilų
meninį lygį rengiantis Dainų šventei.
2018 m. dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Berlyne.

Meno vadovė Bronislava Barauskienė

Choro vadovė Laima Vanclovienė

Koncertmeisteris Arūnas Barauskas

Tel. 8 686 73132