Vaikų ir jaunimo choras „Vyturėlis“

Ilgametis vaikų ir jaunimo choras, nuolat dalyvaujantis įvairiuose konkursuose, projektuose, koncertuose.Nuo 2010 m. chorui suteikta I kategorija. Choras garsina Marijampolės vardą tarptautiniuose renginiuose – Varšuvoje, Rygoje, Prahoje, Berlyne, aktyviai dalyvauja Respublikinėse dainų šventėse Vilniuje ir Klaipėdoje.Kviečiame vaikus, norinčius pajusti daugiabalsio dainavimo skambesį, koncertuoti, keliauti, papildyti choro gretas

Choro meno vadovė Bronislava Barauskienė

Choro vadovė Laima Venclovienė

Koncertmeisteris Arūnas Barauskas

El. p. mkcvyturelis@gmail.com

Tel. nr. +370 614 82043

Tel. nr. +370 686 73132