Tremtinių choras „Godos“

1989 m. prie sąjūdžio iniciatyvinės grupės susibūrė mišrus Marijampolės kultūros centro Tremtiniųchoras „Godos“. Vos susikūręs choras, kartu su aktyviais tremtiniais ir politiniais kaliniais, aktyviai dalyvavo besiformuojančioje sąjūdžio veikloje, savo dainomis kėlė patriotines nuotaikas, žadino viltį.Tremtinių choras GODOS yra penkiolikos respublikinių tremtinių dainų ir poezijos švenčių „Leiskit į Tėvynę“ dalyvis, paruošė 15 vokalinės muzikos programų.Tremtinių choras GODOS yra tradicinio, respublikinio tremtinių ir politinių kalinių sąskrydžio „Su Lietuva širdyje“ dalyvis. Choras „Godos“ tai viena didelė, brandi šeima, dalyvaujanti tarptautiniuose, respublikiniuose senjorų festivaliuose, koncertuojanti Lietuvai pažymint svarbiausias istorines datas.Jeigu Jums svarbi Lietuvos tremtinių dainos istorija, jos dvasia, jeigu Jums reikalinga šauni bendrija, choras kviečia prisijungti.

Choro vadovė Laima Venclovienė

El. p. vencloviene.laima@gmail.comTel. +370 614 82043