„Godos“

1989 m. prie sąjūdžio iniciatyvinės grupės susibūrė mišrus Marijampolės kultūros centro Tremtinių choras „Godos“. Vos susikūręs choras, kartu su aktyviais tremtiniais ir politiniais kaliniais, aktyviai dalyvavo besiformuojančioje sąjūdžio veikloje, savo dainomis kėlė patriotines nuotaikas, žadino viltį.

Tremtinių choras GODOS kas dveji metai rengiamų, respublikinių tremtinių dainų ir poezijos švenčių „Leiskit į Tėvynę“ dalyvis, paruošė daug  vokalinės muzikos programų.

Tremtinių choras GODOS kasmet rengiamo, respublikinio tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydžio „Su Lietuva širdyje“ dalyvis.

Choras Godos yra kasmetinio, nuo 2019 m. respublikinio  Marijampolės tremtinių chorų festivalio “Dainuoju Lietuvai” organizatorius.

Choras „Godos“ tai viena didelė, brandi šeima, iš savo skausmingos praeities dabarčiai semiantys stiprybės ir išminties, dalyvaujanti tarptautiniuose, respublikiniuose senjorų festivaliuose, koncertuojanti Lietuvai pažymint svarbiausias istorines datas.

Dainuoti -tai džiaugtis draugyste, tai gyventi iš širdies ir niekada nesijausti vienišais.

Jeigu Jums svarbi Lietuvos tremtinių dainos istorija, jos dvasia, jeigu Jums reikalinga šauni bendrija, choras kviečia prisijungti.

Choro vadovė Laima Venclovienė
Tel. 861482043
El.p. vencloviene.laima@gmail.com