Rugpjūčio 29 d. 11 val.

Rygiškių Jono gimnazijos stadione