Teisės aktų ir projektų antikorupcinis vertinimas

Medžiagą ruošiama publikavimui.

Bus skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatų vykdymą, t. y. įstaigos atlikti teisės aktų projektų vertinimai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikti įstaigos reguliavimo srities teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai, informacija apie išvadoje dėl teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pateiktų pasiūlymų vykdymą ir pasiektus rezultatus.