Teatrų festivalis „Perženk slenkstį" I Spektaklis vaikams „Bjaurusis ančiukas iš Odensės"

Lėlių teatro spektaklis ,,Bjaurusis ančiukas iš Odensės“ H.K. Anderseno gyvenimo ir to paties pavadinimo pasakos motyvais žiūrovą nukels į Danijos karalystės provincijos kiemą, kuriame tose pačiose balose braido būsimasis pasakininkas ir jo personažas keistasis bjaurusis ančiukas. Abu jie saviškių atmesti, patiria patyčias. Šis spektaklis yra apie tai, kokį kelią turi nueiti kūrėjas, kol iš bjauriojo ančiuko pavirsta gražiąja gulbe, kaip sunkiai talentas prasiskina kelius į šlovę. Spektaklis ne tik paliečia jautrią patyčių ir kitoniškumo temą, bet ir suteikia viltį, siūlo išeitį per kūrybinio potencialo paieškas bei jo atskleidimą. Spektaklis kartu yra ir puiki edukacija supažindinanti su garsiojo rašytojo biografija.
Festivalis finansuojamas iš Lietuvos kultūros tarybos bei Marijampolės savivaldybės lėšų.
Projekto rėmėjai: UAB „Mantinga“, UAB „Suvalkietis“, Marijampolės apskrities laikraštis, UAB Art Glacio, UAB Morita, VšĮ Marijampolės Kolegija, VšĮ Marijampolės televizija
Patneriai: Lietuvos Muzikos ir teatro akademija, Vilniaus kolegija, Klaipėdos jaunimo teatras, Kauno nacionaliniu dramos teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Marijampolės dramos teatras
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1866 sprendimo „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ 1.2. punktu renginių žiūrovų registracija privaloma