Tautinės dainos choras „Lietuvninkas“

Tai pedagogai veteranai ir keli jų bičiuliai medikai, inžinieriai, finansininkai, vienijami meilės tėvynei ir dainai. Beveik visi mes gimėme laisvoje Lietuvoje ir dainuojame laisvai Lietuvai. Marijampolės biblioteka, mokyklos, švietimo centras, ligoninė, savivaldybės salės – tai artimasis choro koncertų ratas. Toliau – Plutiškės, Orija, Kalvarija, Obelinė, Želsva, Paežeriai, Kudirkos Naumiestis ir kiti miesteliai, dar toliau – Vilnius, Šiauliai, Senieji Trakai, Utena, Panevėžys ir už Respublikos ribų Pelesa, Seinai, Punskas, Karaliaučius, Gumbinė – lietuvių gyvenamos vietos. Choras neskraido po labai tolimus kraštus, nesiekia laurų konkursuose, tačiau dainuoja saviems, dainuoja esamai ir būsimai Lietuvai.

Vadovė Danutė Klevienė

 

Tel. +370 686 09589

El.p. kleviene@inbox.lt