Šunskų folkloro ansamblis „Žvirgždė“

Šunskų folkloro ansamblio, vėliau pasivadinusio vardu „Žvirgždė“, pradžia siekia 1970 metus. Ansamblis dainuoja Suvalkijos (Sūduvos) regiono dainas bei tas, kurias ansambliečiai atsineša iš savo senelių ir prosenelių atminties, 20 a. pirmosios pusės romansus, literatūrines dainas pamažu virtusias liaudies dainomis, groja kanklėmis, suka ratelius, skleidžia pasakojamąjį folklorą, puoselėja tradicinį giedojimą, liaudies pamaldumo praktikas. Pagrindinis tikslas – saugoti ir puoselėti savo krašto tradicijas ir muzikinį folklorą, turtinti Šunskų miestelio ir Marijampolės savivaldybės kultūrinį gyvenimą. Ansambliui suteikta II mėgėjų meno kolektyvo kategorija. Kolektyvas siekia gyventi krašto etnografinėmis tradicijomis, kurių nuo klausytojų, žiūrovų neatskirtų scenos pakyla.

Vadovė Eglė Alenskaitė

El. p. egle.alenskaite@gmail.com

Tel. nr. +370 675 08816