Šunskų folkloro ansamblio, vėliau pasivadinusio vardu „Žvirgždė“, užuomazgos siekia 1970 metus, kuomet kultūros namų direktorė Lionė Gadeikienė pradėjo rinkti etnografinę medžiagą apie kaimo rugiapjūtės papročius ir burti žmones programos kūrimui.

Folkloro ansamblis „Žvirgždė“ dainuoja Suvalkijos (Sūduvos) regiono dainas, taip pat dainas, kurias ansambliečiai atsineša iš savo senelių ir prosenelių atminties, 20 a. pirmosios pusės romansus, literatūrines dainas pamažu virtusias liaudies dainomis, groja kanklėmis, suka ratelius, skleidžia pasakojamąjį folklorą, taip pat puoselėja tradicinį giedojimą, liaudies pamaldumo praktikas. Pagrindinis ansamblio tikslas – saugoti ir puoselėti savo krašto tradicijas ir muzikinį folklorą, turtinti Šunskų miestelio kultūrinį gyvenimą, dalyvauti seniūnijos, bendruomenių, savivaldybės ir respublikos mastu vykstančiuose renginiuose. Ansamblis dalyvavęs Lietuvos dainų šventėse

Ansamblio nariai – gyvas organizmas, kuris per daugelį metų keitėsi, tačiau visada dominavo ilgametė narystė kolektyve. Šiuo metu kolektyvą sudaro 10 narių, kurių tarpe yra veteranų ir vos tik kolektyvą pradėjusio lankyti jaunimo.

Kolektyvas siekia gyventi krašto etnografinėmis tradicijomis, kurių nuo klausytojų, žiūrovų neatskirtų scenos pakyla. Folkloras – ne tik koncertinė medžiaga, jis turi būti žmonių gyvenimuose kaip natūrali etninio savitumo raiškos priemonė.

Vadovė Eglė Alenskaitė

Tel. 8 675 08816

El. p. ealenskaite@gmail.com