,,Sūduvių ugnys – budinam svietą“ I Pažintinė pilietinė ekskursija

Pažintinės pilietinės ekskursijos metu keliauninkai aplankė Sūduvos Kernavę – Sudargo piliakalnių kompleksą, kurį sudaro penki piliakalniai. Sustojo prie Kudirkos Naumiesčio centre esančio paminklo, skirto Vincui Kudirkai (1858- 1899). Pajevony kopė į Šventkalnį, kur pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia bei į Kunigiškių piliakalnį, kuris pagal plotą yra didžiausias mūsų regione ir vienas didžiausių Lietuvoje (plotas – apie pusantro hektaro). Aplankė Vištyčio Lauko 2 piliakalnį.