Projektas ,,Sūduvių ugnys - budinam svietą“ 

Lietuvos kultūros taryba. Marijampolės savivaldybėTęstinis projektas vykdomas nuo 2017 metų. ,,Sūduvių ugnys – budinam svietą“ misija –sudaryti sąlygas bendruomenių būrimui, žmonių ugdymui, kūrybinei raiškai, gilesniam baltųkultūros pažinimui, Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros puoselėjimui, savivaldybėsteritorijoje esančių piliakalnių aktualizavimui, jaunimo sudominimui ir įtraukimui,sėkmingam tradicijų perdavimui jaunajai kartai.Projekto metu siekiama atskleisti ir plėtoti Marijampolės kultūrinį paveldą – piliakalnius,istoriją, stiprinti vietos bendruomenę pasitelkiant edukacines, įdomias veiklas.2021 m. projekto veiklos bus vykdomos dar įvairesnės nei ankstesniais metais: nuo Pavasariolygės iki Rudens lygės, daugiau nei 10 edukacijų, laužų sąšauka, piliakalnių aktualizavimas, koncertai.