Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Medžiagą ruošiama publikavimui.

Bus skelbiami (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) aktualūs duomenys apie gautus pasiūlymus ir įstaigos vykdytas iniciatyvas, projektus, skirtus korupcijos prevencijai, pasiūlymų vykdymą ir pasiektus rezultatus.