Modernaus folkloro festivalis „Margai skamba“ – paskaita „Kuo liaudies dainos gali būti aktualios šiandien: liaudies dainų psichologinės prasmės“ ir edukacinis užsiėmimas „Pažinti save per liaudies dainą“

Gegužės 13 d. Modernaus folkloro festivalyje ,,Margai skamba’’ kviečiame į paskaitą ,,Kuo liaudies dainos gali būti aktualios šiandien: liaudies dainų psichologinės prasmės“ ir edukacinį užsiėmimą ,,Pažinti save per liaudies dainą“!
Registracija – rimabrusokas@gmail.com

Apie lektorę Austėją Agnietę Čepulienę:

,,Esu klinikinė psichologė, Vilniaus universiteto doktorantė Austėja Agnietė Čepulienė. Šalia profesinės savo veiklos domiuosi folkloru, liaudies dainomis, rengiu pasidainavimus, koncertus. Prieš keletą metų supratau, kad mano profesija labai siejasi su mano hobiu. Taip kilo etnoterapijos idėja, kurią realizuoju rašydama straipsnius, vesdama praktinius užsiėmius, domėdamasi liaudies dainų mitologija bei psichologinėmis prasmėmis.  Etnoterapija – tai liaudies dainų ir psichoterapijos jungtis, atsiremianti į muzikos terapijos ir jungiškosios psichoterapijos principus. Kadangi liaudies dainų tekstuose atsispindi mitologiniai, archetipiniai motyvai, gilinimasis į tekstų prasmes gali padėti geriau suprasti save kaip asmenį, pastebėti paraleles tarp gyvenime patiriamų iššūkių ir simbolinėje medžiagoje atskleidžiamų motyvų, galiausiai, pasisemti idėjų ir įkvėpimo iš to, kaip tam tikros problemos dainose yra išsprendžiamos. Lygiai tiek pat svarbus ir pats dainavimo patyrimas grupėje, kuris kuria bendrystės jausmą, ragina ieškoti savo balso (ir tiesiogine ir perkeltine prasme), skatina socialinius įgūdžius prisiderinant prie kitų dainuojant, improvizuojant ir taip atskleidžiant savo kūrybiškumą bei aptariant dainas po dainavimo patyrimo. 

Paskaitoje ,,Kuo liaudies dainos gali būti aktualios šiandien: liaudies dainų psichologinės prasmės“ išsamiau pristatysiu etnoterapijos idėją, papasakosiu apie liaudies dainų psichologines prasmes ir kaip galima jų ieškoti, o edukaciniame užsiėmime ,,Pažinti save per liaudies dainą“ pakviesiu praktiškai išbandyti mano siūlomą etnoterapijos metodą, susidedantį iš dainavimo ir reflektavimo apie dainavimo patirtį bei dainų prasmes grupėje“