Korupcijos rizikos analizė

Medžiagą ruošiama publikavimui.

Bus skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4–8 dalių nuostatų vykdymą, t. y. įstaigos veiklos srityse atliktos išvados dėl korupcijos rizikos analizės, informacija apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės pateiktų pasiūlymų vykdymą ir pasiektus rezultatus.