Kviečiame pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas Specialiųjų tyrimų tarnybai (raštu) adresu: A. Jakšto g. 6, LT 01105 Vilnius.
Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8 5 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis). Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba svetainėje www.stt.lt.
Kviečiame pranešti Marijampolės savivaldybės už korupcijos prevenciją atsakingiems asmenims apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Marijampolės savivaldybėje, jos įstaigose, įmonėse. Už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakinga Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė.
Informuoti galima:
– raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, Teisės skyriaus vedėjai, Basanavičiaus a.1, Marijampolė, el.
paštu ilona.zilinskiene@marijampole.lt
– žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis: Marijampolės
savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 415, 417 kabinetai
Daugiau informacijos. tel.: 8 343 90029; 8 343 90026
– Marijampolės kultūros centro administraciją el. paštu kcmarijampole@gmail.com tel. 8 343 74600