Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Medžiagą ruošiama publikavimui.

Bus skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų vykdymą, išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, taip pat informacija apie pasiūlymų, pateiktų nustačius korupcijos pasireiškimo tikimybę, vykdymą ir pasiektus rezultatus.