MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ KONTAKTAI
AISTĖ BAKAITĖ Direktorė aiste.bakaite@marijampoleskc.lt
KĘSTUTIS PETRAŠKA Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams kestutis.petraska@marijampoleskc.lt 
VAIDA JASAITIENĖ Vyriausioji buhalterė vaida.jasaitiene@marijampoleskc.lt
JŪRATĖ MIKALAUSKIENĖ Administratorė info@marijampoleskc.lt
JURGITA MEDELIENĖ Personalo specialistė, archyvarė personalas@marijampoleskc.lt
EDITA KULIKAUSKIENĖ Mėgėjų meno veiklos organizatorė, kontrolierė edita.kulikauskiene@marijampoleskc.lt
EGLĖ ALENSKAITĖ Vyriausioji specialistė etnokultūrai egle.alenskaite@marijampoleskc.lt
DANUTĖ RAGUCKIENĖ Kultūrinių renginių administratorė danute.raguckiene@marijampoleskc.lt
KRISTINA STAUGAITIENĖ Pardavimų vadybininkė bilietai@marijampoleskc.lt
GRETA BLAŽĖ Komunikacijos koordinatorė greta.blaze@marijampoleskc.lt
EDITA ORINIENĖ Skyrių kultūrinės veiklos koordinatorė edita.oriniene@marijampoleskc.lt
SAULIUS LISAUSKAS Renginių aptarnavimo ir veiklos koordinatorius saulius.lisauskas@marijampoleskc.lt
RAMŪNAS KRUŠINSKAS Šviesos inžinierius, scenos darbininkas sviesa@marijampoleskc.lt
MARTYNAS VAŠČĖGA Garso inžinierius garsas@marijampoleskc.lt
JANINA ALKIMAVIČIŪTĖ Buhalterė buhalterija@marijampoleskc.lt
LINAS GRIŠKA Viešųjų pirkimų specialistas linas.griska@marijampoleskc.lt
LINAS MICKEVIČIUS Dizaineris-maketuotojas reklama@marijampoleskc.lt
DOVYDAS STRALKUS Parodų organizatorius parodos@marijampoleskc.lt
AUŠRINĖ DUBAUSKIENĖ Dailininkė, scenografė ausrine.dubauskiene@marijampoleskc.lt
EDVINAS PAŠIŪNAS IT specialistas it@marijampoleskc.lt
REDA BRAZYTĖ Fotografė reda.brazyte@marijampoleskc.lt
PAULIUS BARIŠAUSKAS Garso operatorius, šviesos operatorius paulius.barisauskas@marijampoleskc.lt
ARNAS GONČAROVAS Garso operatorius, garso įrašų studijos operatoriaus  arnas.goncarovas@marijampoleskc.lt
VILIUS SLIBINSKAS Šviesos operatorius, scenos darbininkas vilius.slibinskas@marijampoleskc.lt
RAIMONDA BOGUŽAITĖ Kultūros projektų koordinatorė raimonda.boguzaite@marijampoleskc.lt
 
DRAMOS TEATRAS
ZIGMANTAS BARANAUSKAS Dramos teatro meno vadovas zigmantas.baranauskas@marijampolesteatras.lt
NIJOLĖ VASYLIENĖ Teatrinių projektų vadybininkė nijole.vasyliene@marijampolesteatras.lt
MILDA MAŽĖTYTĖ-ANTANAUSKIENĖ Režisierė milda.antanauskiene@marijampolesteatras.lt
RITA GVAZDAITIENĖ Renginių aptarnavimo koordinatorius ir organizatorius, kultūrinės veiklos vadybininkas info@marijampolesteatras.lt, rita.gvazdaitiene@marijampolesteatras.lt
ONA LAGZDINIENĖ Valytoja ona.lagzdiniene@marijampolesteatras.lt
DEIMANTAS POPULAIGIS Scenografas deimantas.populaigis@marijampolesteatras.lt
VIDAS KAVALIAUSKAS Pastatų ir statinių priežiūros specialistas vidas.kavaliauskas@marijampolesteatras.lt
VAIDA ČERNIAUSKIENĖ Valytoja vaida.cerniauskiene@marijampolesteatras.lt
ILONA ABRAMAVIČIENĖ Kostiumų ir rekvizito tvarkytojas ilona.abramaviciene@marijampolesteatras.lt
SKYRIŲ KONTAKTAI
IRENA MAZILIAUSKIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Baraginės skyrius) baragine@marijampoleskc.lt
DANUTĖ KASPARAVIČIŪTĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Daukšių skyrius) dauksiai@marijampoleskc.lt
RITA DEGUTIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Gavaltuvos skyrius) gavaltuva@marijampoleskc.lt
Kultūrinių renginių organizatorius (Igliškėlių skyrius) Kultūrinių renginių organizatorius (Igliaukos skyrius) igliskeliai@marijampoleskc.lt  igliauka@marijampoleskc.lt
ROBERTA PETRAŠKIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Meškučių skyrius) meskuciai@marijampoleskc.lt
PAULIUS ULEVIČIUS Kultūrinių renginių organizatorius (Liudvinavo skyrius) liudvinavas@marijampoleskc.lt
LORETA DAMBRAUSKIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Sasnavos skyrius) sasnava@marijampoleskc.lt
INGA DABAŠINSKIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Šunskų skyrius) sunskai@marijampoleskc.lt
MILDA JONKIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Tautkaičių skyrius) tautkaiciai@marijampoleskc.lt
AKVILĖ JAKIMAVIČIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė (Želsvos skyrius) zelsva@marijampoleskc.lt
gudeliai@marijampoleskc.lt
MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ VADOVŲ KONTAKTAI
DOVILĖ BIČKAUSKAITĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (DOVIJA) dovile.bickauskaite@marijampoleskc.lt
MAGDALENA VENSKŪNIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (TRYPTUKAS) magdalena.venckuniene@marijampoleskc.lt
BIRUTĖ LABUTYTĖ Dailininkė, Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (KUPARAS) birute.labutyte@marijampoleskc.lt
ASTA VOLUNGEVIČIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ŽALTYTIS) asta.volungeviciene@marijampoleskc.lt
VITA GVAZDAITIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ŽALIAS SODAS), vita.gvazdaitiene@marijampoleskc.lt
JURGITA STRAŽNICKAITĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (BRAVO) jurgita.straznickaite@marijampoleskc.lt
DAIVA KRAMPIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ŠIRMA) daiva.krampiene@marijampoleskc.lt
AUDRONĖ JUSAITYTĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (GAJA, DIJŪTA) audrone.jusaityte@marijampoleskc.lt
ŽYDRŪNAS RUTKAUSKAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ŽIBINYČIA) zydrunas.rutkauskas@marijampoleskc.lt
BRONISLAVA BARAUSKIENĖ Meno vadovė (VYTURĖLIS) bronislava.barauskiene@marijampoleskc.lt
ARTŪRAS PETRAŠKA Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (BALTI VĖJAI, ŽIEDĖ) arturas.petraska@marijampoleskc.lt
MARTYNA LEVANĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (LE|NOS) martyna.levane@marijampoleskc.lt
ONA ŠOVIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (GUDELIAI) ona.soviene@marijampoleskc.lt
LEONAS KISELIAUSKAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (BOČIAI) leonas.kiseliauskas@marijampoleskc.lt
DANUTĖ KLEVIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (LIETUVNINKAS) danute.kleviene@marijampoleskc.lt
VALDAS MAČIULSKAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (ŠEŠUPĖ) valdas.maciulskas@marijampoleskc.lt
ALBINAS VENCLOVAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (JOVARAI) albinas.venclovas@marijampoleskc.lt
ANTANAS MAZILIAUSKAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (SVAJA, VAIVORA) antanas.maziliauskas@marijampoleskc.lt
VIRGINIJA JUNEVIČIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (SUVALKIJA) virginija.juneviciene@marijampoleskc.lt
RASA BURINSKIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (KOTITA) rasa.burinskiene@marijampoleskc.lt
MARIJA GRYBIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (MELODIJA, LYGUMA, DE-ŽAVU) marija.grybiene@marijampoleskc.lt
VIRGINIJA SAGULINA Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (SIDABRA) virginija.sagulina@marijampoleskc.lt
AUDRIUS PUČINSKAS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (ORKESTRAS) audrius.pucinskas@marijampoleskc.lt
MINDAUGAS RADZEVIČIUS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (Č. SASNAUSKO CHORAS) mindaugas.radzevicius@marijampoleskc.lt
DAINA MISIUKEVIČIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ARABESKAS) daina.misiukeviciene@marijampoleskc.lt
ALINA KVIETKAUSKIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (JOTVINGIS) alina.kvietkauskiene@marijampoleskc.lt
LAIMA VENCLOVIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (GODOS) laima.vencloviene@marijampoleskc.lt
LAURYNAS GUREVIČIUS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas (SŪDUVIETIS) laurynas.gurevicius@marijampoleskc.lt
MARGARITA UPIT Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (CANTARE) margarita.upit@marijampoleskc.lt
DALIA VENCKIENĖ Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (ŽOLYNUKAI) dalia.venckiene@marijampoleskc.lt
GIEDRIUS KATILIUS Mėgėjų meno kolektyvo vadovas giedrius.katilius@marijampoleskc.lt
KITI MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO MENO DARBUOTOJAI
DANA ŽEMAITIENĖ Orkestro artistas dana.zemaitiene@marijampoleskc.lt
PETRAS KRUKONIS Orkestro artistas petras.krukonis@marijampoleskc.lt
RIMANTAS ROMANSEVIČIUS Chormeisteris (SUVALKIJA) rimantas.romansevicius@marijampoleskc.lt
RIMA BRUSOKIENĖ Meno vadovė (ŽOLYNUKAI) rima.brusokiene@marijampoleskc.lt
LINA LAURINAVIČIENĖ Galerijų kuratorė lina.laurinaviciene@marijampoleskc.lt
RIMA RUŠINSKIENĖ Koncertmeisterė, Mėgėjų meno kolektyvo vadovė (Balsė) rima.rusinskiene@marijampoleskc.lt
ARNOLDAS JASEVIČIUS Muzikos instrumentų derintojas arnoldas.jasevicius@marijampoleskc.lt
GIEDRIUS JANKANTAS Garso operatorius, scenos darbininkas giedrius.jankantas@marijampoleskc.lt
VIKTORIJA REVINIENĖ Kultūrinių renginių organizatorė edukacijos@marijampoleskc.lt
BIRUTĖ VITLIPAITYTĖ Kultūrinės veiklos koordinatorė (Igliaukos skyrius) birute.vitlipaityte@marijampoleskc.lt
DAIVA TRUNCIENĖ Edukatorė, valytoja (Sasnavos skyrius) daiva.trunciene@marijampoleskc.lt
MALVINA STEMPLYTĖ Koncertmeisterė (ŽIBINYČIA) malvina.stemplyte@marijampoleskc.lt
DAIVA PRANCKEVIČIŪTĖ Choreografė (KOTITA) daiva.pranckeviciute@marijampoleskc.lt
ARTŪRAS GRINEVIČIUS Orkestro artistas arturas.grinevicius@marijampoleskc.lt
ROLANDAS BOTYRIUS Orkestro artistas rolandas.botyrius@marijampoleskc.lt
REMIGIJUS STOČKUS Koncertmeisteris remigijus.stockus@marijampoleskc.lt
GINTARAS DIFARTAS Chormeisteris (SUVALKIJA) gintaras.difartas@marijampoleskc.lt
BIRUTĖ KUZNECOVIENĖ Chormeisterė (Č. SASNAUSKO CHORAS) birute.kuzneconiene@marijampoleskc.lt
DARIUS NEMURA Chormeisteris (SUVALKIJA) darius.nemura@marijampoleskc.lt
GIEDRIUS GIEDRAITIS Koncertmeisteris (CANTARE) giedrius.giedraitis@marijampoleskc.lt
ARŪNAS BARAUSKAS Koncertmeisteris (VYTURĖLIS) arunas.barauskas@marijampoleskc.lt
RŪTA BURBULIENĖ Koncertmeisteris (SŪDUVIETIS) ruta.burbuliene@marijampoleskc.lt
DAIVA RUTKAUSKIENĖ Meno vadovė (ŽIBINYČIA) daiva.rutkauskiene@marijampoleskc.lt
ERNESTAS PETRAITIS Orkestro artistas ernestas.petraitis@marijampoleskc.lt
NERINGA MAŽŪNĖ-ŠUNSKIENĖ Orkestro artistas neringa.sunskiene@marijampoleskc.lt
KITI MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO SPECIALISTAI
ALGIRDAS KAJOKAS Elektros ūkio priežiūros specialistas algirdas.kajokas@marijampoleskc.lt
RIMVYDAS BROKAS Priešgaisrinio pulto budėtojas rimvydas.brokas@marijampoleskc.lt
RIMANTAS MARČIUKAITIS Santechnikas rimantas.marciukaitis@marijampoleskc.lt
BRONIUS ŠIMKUS Elektrikas bronius.simkus@marijampoleskc.lt
ILONA ŽILINSKIENĖ Vyriausioji  specialistė ilona.zilinskiene@marijampoleskc.lt
GEDIMINAS STAUGAITIS Vairuotojas gediminas.staugaitis@marijampoleskc.lt
JONAS ŽILINSKAS Vairuotojas, pagalbinis darbininkas jonas.zilinskas@marijampoleskc.lt
MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO NEKVALIFIKUOTI DARBININKAI
VIRGINIJUS MURAUSKAS Pagalbinis darbininkas, scenos darbininkas virginijus.murauskas@marijampoleskc.lt
OLGA ARLAUSKIENĖ Budėtoja, kontrolierė olga.arlauskiene@marijampoleskc.lt
NERINGA GAISRIENĖ Aplinkos valytoja, Rūbininkė neringa.gaisriene@marijampoleskc.lt
INGA LUNSKIENĖ Valytoja, Budėtoja inga.lunskiene@marijampoleskc.lt
IRMA STASIŪNIENĖ Valytoja irma.stasiuniene@marijampoleskc.lt
AIRA URBONIENĖ Valytoja aira.urboniene@marijampoleskc.lt
RITA LATOŽIENĖ Valytoja rita.latoziene@marijampoleskc.lt
NIJOLĖ GLAVECKIENĖ Valytoja (Želsvos skyrius) nijole.glaveckiene@marijampoleskc.lt
EDITA PRANKIENĖ Valytoja (Baraginės skyrius) edita.prankiene@marijampoleskc.lt
ARTŪRAS KAČINAUSKAS Pagalbinis darbininkas, scenos darbininkas arturas.kacinauskas@marijampoleskc.lt
VALĖ MARČIULIONIENĖ Valytoja (Liudvinavo skyrius) vale.marciulioniene@marijampoleskc.lt
INETA BIRGELIENĖ Aplinkos valytoja, rūbininkė ineta.birgeliene@marijampoleskc.lt
MARIJA SPŪDIENĖ Valytoja (Tautkaičių skyrius) marija.spudiene@marijampoleskc.lt
INGRIDA NORVAIŠIENĖ Budėtoja ingrida.norvaisiene@marijampoleskc.lt
ROMAS LUKŠYS Kūrikas (Baraginės skyrius) romas.luksys@marijampoleskc.lt
DANUTĖ IVANAITIENĖ Kūrikas (Gavaltuvos skyrius) danute.ivanaitiene@marijampoleskc.lt
DAIVA ALEKNAVIČIENĖ Kūrikas (Tautkaičių skyrius) daiva.aleknaviciene@marijampoleskc.lt
BIRUTĖ KEMEŽIENĖ Aplinkos valytoja, rūbininkė birute.kemeziene@marijampoleskc.lt
BIRUTA VENCKŪNIENĖ Valytoja (Igliaukos skyrius) birute.venckuniene@marijampoleskc.lt
GENOVAITĖ RAGINIENĖ Valytoja (Igliškėlių skyrius) genovaite.raginiene@marijampoleskc.lt
JOLITA MAČIUNSKIENĖ Valytoja (Gavaltuvos skyrius) jolita.maciunskiene@marijampoleskc.lt