Marijampolės choras „Suvalkija“ įkurtas 1973 metais. Choro repertuare – G. Palestrinos, A. Scarlati, W. A. Mocarto, J. S. Bacho, F. Mendelsono, R. Šumano, A. Martinaičio, J. Tamulionio ir kitų kompozitorių kūriniai bei harmonizuotos liaudies dainos.
Choras „Suvalkija“ organizuoja koncertines keliones, dalyvauja tarptautiniuose meistriškumo seminaruose, festivaliuose, konkursuose, kuriuose ne kartą pelnė garbingus apdovanojimus. Choras lankėsi Vengrijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Anglijoje. Taip pat gieda Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje sekmadienio vakaro šv. Mišiose.

Vadovė : Virginija Junevičienė

Tel. 8 687 44569