Gedulo ir vilties dienos minėjimo renginiai Marijampolėje

Birželio 14 d. paminėtos 81 – osios Gedulo ir vilties dienos metinės Marijampolėje
Minėjimas prasidėjo prie paminklo Tremčiai atminti – atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kur miestiečiai buvo kviečiami garsiai ištarti ištremtųjų vardus ir likimus.
Giedant mišriam chorui „Šešupė“ Malda pagerbėme ir prisiminėme tremtinius Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje
Vakare, geležinkelio stotyje, sovietinio rėžimo aukus buvo pagerbtos renginyje ,,Atminties valanda Gedulo ir vilties dienai” Skambėjo Liudo Mikalausko ir Marijampolės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų atliekami kūriniai.