IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

1980 – 1983 m. Kapsuko kultūros mokykla – klubinio darbuotojo, saviveiklinio dramos kolektyvovadovo kvalifikacija.

2003 – 2008 m. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetas, viešojoadministravimo studijų programa – suteiktas Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinislaipsnis.

2017-2020 m. Mykolo Romerio universitetas, teisės edukologijos ugdymo mokslų magistras.

DARBO PATIRTIS1983 –1984 m. – Kapsuko vaikų namai – auklėtoja.

1984 –1986 m. – Vaikų klubo vedėja.

1986 –1992 m.- Kapsuko miesto vykdomojo komiteto kultūros skyriaus metodininkė.

1993-1994 m. – Marijampolės miesto kultūrinės veiklos kūrybinės grupės režisierė.

1994-1995 m. – Marijampolės miesto kultūrinės veiklos kūrybinės grupės vadovo pavaduotoja.

1995-2016 metais, reorganizavus Kultūrinės veiklos kūrybinę grupę į Kultūros centrą, iki 2016 m. Marijampolės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja koncertinei veiklai ir bendriesiems reikalams.

Nuo 2016 m. Marijampolės kultūros centro direktorė.

VEIKLA/APDOVANOJIMAI

Nuo 2005 m. savanorių koordinatorė, nuolatinė Lietuvos universitetų, kolegijų studentų praktikosvadovė kultūros centre.

Nuo 2014 m. Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės savivaldybės kultūros ir meno tarybosnarė.

Apdovanota Marijampolės savivaldybės mero, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus, Lietuvos kultūros ministerijos padėkos raštais.

2016 m. – įteiktas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medalis, už nuopelnus ugdant jaunimo meilękultūrai.

Nuo 2020m. Lietuvos kultūros centrų tarybos narė ir Lietuvos Kultūros tarybos Marijampolės apskrities Regioninės kultūros tarybos narė.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS/SEMINARAI

Tarptautinės kvalifikacijos kėlimo stažuotės: 2011 m. ,,Skandinavijos šalių kultūros centrų infrastruktūros privalumai. Baltijos ir Šiaurės šaliųtarptautinis bendradarbiavimas, vykdant didelės apimties projektus“ (Suomija, Švedija);

2012 m. ,,Rytų Europos šalių tarptautinio kultūrinio bendravimo plėtros galimybės, vykdantdidelės apimties projektus“ (Kroatija);

2013 m. ,,Tarptautinio kultūros centrų tinklo bendradarbiavimo plėtra, tarptautiniai projektai irkultūros industrijos“ (Prancūzija, Belgija);

2014 m. ,Moderniosios ir tradicinės kultūros sąsajos daugiafunkcinėje kultūros organizacijoje“(Danija);

2015 m. Tarptautinė kvalifikacijos kėlimo stažuotė “Kultūros centrų kultūros ir meno kūrėjųkompetencijų didinimas, tarptautinis bendravimas ir bendradarbiavimas rengiant didelės apimtieskultūrosprojektus“ (Krokuvos ir Padaransko apskr. kultūros centrai, Lenkija);

2017 m. Tarptautinė kvalifikacijos kėlimo stažuotė ,,Kultūros ir meno darbuotojų gebėjimų irgalimybių plėtra: tarptautinis kontekstas“ (Miuncheno Gaststeig kultūros centras, Vokietija);

2018 m. ,,Tarptautiniai kultūros dialogai ir partnerystė: kultūros centrų tarptautinis mobilumas“(Kijevo tarptautinis kultūros centras, Ukraina);

2019 m. ,,Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą ir išskirtinumą – šiuolaikiniovartotojo ir tautinių tradicijų santykis“ (Budapešto, Gedelės, Solymat miestų kultūros centrai, Vengrija)

Kvalifikacijos kėlimo seminarai:

2017 m. ,,Kultūros centrų misija šiuolaikinėje bendruomenėje“;

2017 m. ,,Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas nuo 2017-07-01: darbo sutartys, vidinės tvarkos irpertvarkyti darbo santykiai“;

2017 m. ,,Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų rengimas ir darbuotojųveiklos vertinimo tvarka 2017 metais: nauji reikalavimai ir jų praktinis taikymas“;

2017 m. ,,Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 201-02-01: valstybės irsavivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos irkompensacijos“;

2018 m. ,,Kultūros centrai šiandienos visuomenės kontekste“;

2019 m. ,,Nuo scenarijaus iki renginio“;

2019 m. ,,Režisūrinės analizės ir interpretacijos laboratorija“;

2019 m. ,,Ką turi žinoti BĮ vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius?“;

2019 m. Suvalkijos ir Dzūkijos regionų kultūros centrų vadovams, jų pavaduotojams, renginių organizatoriams;

2020 m. Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tolimesnis pertvarkymas, pokyčiai nuo 2020-01-01;2020 m.

Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai kultūros centrų vadovams;

2020 m. Nuotoliniai mokymai kultūros centrų vadovams, techniniams renginių koordinatoriams,scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo ir apšvietimo operatoriams skurti mokymai;

2021 m. Nuotoliniai mokymai kultūros centrų vadovams;

2021 m. Lietuvos kultūros centrų asociacijos lyderių metinė sueiga “Kultūros centras: nuolatinės kaitos iššūkiai ir nūdienos aktualijos“.

KALBOS:

Lietuvių k. – gimtoji;

Rusų k. – C2;

Lenkų k. – C2;

Vokiečių k. – A2.

VAIRAVIMO PATIRTIS/ B kategorija (lengvieji automobiliai).

PROFESINIAI ĮGŪDŽIAI:

Produktyvus gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje

Geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Atsakingumas, pareigingumas.