Česlovo Sasnausko choras

Choro kūrybinė veikla peržengė tris dešimtmečius.Kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose chorų festivaliuose bei konkursuose. Ilgamečiai dainų švenčių, projektų su žymiais Lietuvos kolektyvais ir atlikėjais – dalyviai. Choras pasižymi atlikimo kultūra, repertuaro įvairiapusiškumu. Didelis dėmesys skiriamas lietuviškos chorinės muzikos sklaidai.Repertuare sakralinė ir pasaulietinė chorinė muzika. Pirmos kategorijos choras apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro įsteigtu apdovanojimu „Aukso paukštė“ 2003 m.

Vadovas Mindaugas Radzevičius

El.p. c.sasnauskochoras@gmail.com

Tel. nr. +370 648 90220