Baraginės skyriaus jaunimo kapela „Svaja”

Kapela ,,Svaja” aktyviai koncertuoja respublikiniuose renginiuose ir konkursuose. Kolektyvas atlieka ne tik visiems gerai žinomus liaudies kūrinius bet ir pristato savo kūrybą. Įrašė dvi kompaktines plokšteles  „Kada širdis dainuoja“ ir „Jaunų širdžių daina“.  2018 m. kolektyvui suteikta III kategorija. Kapela koncertavo Lenkijoje Seinuose, Suvalkuose, Punske, Bialystoke ir miestų partnerių festivalyje Petrakave, dalyvavo Dainų šventėje, „Grok Jurgeli“, „Duokim garo”, „Linksmoji armonika”, „Rėkyvos bangos”, „Girkalnio Griežynė” ir dar daugelyje respublikinių švenčių ir festivalių.

Vadovas Antanas Maziliauskas

El. p. amaziliauskas@gmail.com

Tel. nr. +370 682 13034