Kolektyvas susibūrė 1999 m. Per savo veiklos  metus „Svaja koncertavo  respublikiniuose renginiuose ir konkursuose, Lenkijos ,Kaliningrado srities klausytojams. Ne kartą atstovavo savo regioną televizijos projektuose, „Grok Jurgeli” ir „Duokim garo!”. 2018 m. kapela pirmą kartą dalyvavo Dainų šventėje.

Per 19 veiklos metų kolektyve muzikavo virš 70 muzikantų ir kaip sako kapelos  vadovas, kiekvienas jų paliko savo pėdsaką „Svajos” augime. Kolektyvo vadovas A.Maziliauskas  visus 19 metų vadovauja šiam šauniam kolektyvui.

Vadovas Antanas Maziliauskas

Tel.8 682 13034