Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Medžiaga ruošiama publikavimui.

Bus skelbiama (arba pateikiamos nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius) informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio nuostatų vykdymą, t. y. įstaigos vykdytą antikorupcinį švietimą ir visuomenės informavimą;