Spalio 25 d. 14 val.

Želsvos pagrindinės mokyklos sporto salėje